çerçeveler

Gözlük çerçevesi seçimi

Rahatlık

Gözlük çerçevelerinde rahatlığı sağlamak için öncelikle burun köprüsüne, çerçevenin saplarına ve gövdesine bakılır Plastik çerçevelerde köprü yanlarının ve üstünün burna tam teması, Metal çerçevelerde, plaketlerin tam olarak burun yanlarına basması,
Sapların uygun uzunlukta olup olmadığı, kulağa baskısı önemsenir, Çerçevenin sağ ve sol halkalarının yüz estetiğini bozmayacak kadar biçimli durmasına özen gösterilir. Alttan yanağa değmemesine ve üstten kaşla aynı hizada olmasına dikkat edilir.
Çerçevenin şakakları taşacak kadar büyük, şakaklardan içeride kalacak kadar küçük olmaması tercih edilir.

Gözlüğün biçimi, rengi ve aksesuarları ile yüzdeki görünümü kişinin yaşı, kişiliği, mesleği, statüsü, saç ve cilt rengi ile uyumlu olmalıdır. Gözlüğün biçimi, daima yüzdeki olabilecek kusurlarını daha belirgin hale getirmeyecek nitelikte olmalıdır. Şişman gergin bir yüzü daha şişman, dört köşe bir yüzü daha köşeli, dar ve ince bir yüzü daha ince, kaşların kusurlarını belirginleştirecek şekilde düşük ve yüksek duruşlu çerçeveler seçilmemelidir. Burun kemerini veya burun uzunluğunu belirginleştirecek şekilde köprüsü olan, birbirine yakın ya da hafif şaşı gözlerin kusurlarını ilk bakışta gösteren yapıda olmamalarına özen gösterilmelidir. Biçimleri belirgin olmaktan kurtarmanın yolu, karşıtları (zıt biçimleri) kullanmaktan geçer:

Köşeli bir yüz biçimine; köşeleri belli olmayan oval, yuvarlak, elipsoid, damla biçimi

çerçeveOval, yuvarlak bir yüze; köşeleri daha belirli gözlükler önerilir.
İnce uzun bir yüze; şakakları biraz taşan, toplu bir yüze şakaklarla aynı hizada, kaşların aşağı doğru inmesine karşıt olarak yukarı doğru hafif çekik ya da en azından düz gözlükler seçilmelidir.
Kemerli burunlarda; kemeri örtecek düşüklükte ve kalınlıkta köprüsü olan gözlüklere yönelmelidir. Gözleri birbirine yakın olanlar için; ince hatlı burun kemeri olan ince ve dar çerçeveler seçilmelidir. Uzun burunları daha kısa göstermek için burun kemerının biraz kalın ve düşük seçilmesi gerekir. Renk uyumu gözlüğün şeklinin yüz biçimiyle bir zıtlık teşkil etmesini prensip olarak kabul edersek aynı zıtlık ilkesini cilt rengiyle gözlük rengi arasında da kurabiliriz. Soluk bir cilt biraz belirgin sıcak renkli bir çerçeve, canlı renkli parlak bir cilt için ise cildin rengini örtmeyen açık bir renk tercih edilmeli, en azından çok belirgin bir renk olmamasına dikkat edilmelidir. Koyu renk cildi olanlara daha az belirgin, açık renk cildi olanlara hatları ve rengi belli olan gözlükler seçilebilir. Donuk bir cilt rengi sıcak renkli bir gözlükle, sıcak renkli bir cilt pastel renkli bir gözlükle dengelenir. Kısaca, renk seçiminde de bir tabloda olması gereken denge aranır. Bu tablonun güzel görünmesi, içinde barındırdığı kontrastlara ve uyumlu geçişlere bağlıdır. Bu uyuma saç rengini de dahil etmekte fayda vardır. Saç rengiyle çerçeve rengi arasında zıtlık değil, uyum aranır. Sıcak saç tonlarına sıcak renkler, soğuk saç tonlarına soğuk renkler daha doğal bir uyum sağlar. Kır saçlı birine beyaz metalik gri renkler daha uyumlu, sarı ve sarının tonlarında saç rengi olanlara sarı-altuni metalik renkler ve kahverenginin tonları gözü rahatsız etmeyen bir uyum sağlar

Gözlük çerçevesi seçimi

Metal çerçeve mi? Yoksa plastik çerçeve mi?
Çerçeve çizgilerinin inceliği veya kalınlığı, gözlüğün hem fonksiyonlarını, hem de estetiğini değiştirir.
Aynı biçimde yapılmış ince tel bir gözlükle kalın plastik bir gözlük çerçevesi apayrı görünümlerdedir. Renk unsurunu dikkate almadan bu iki gözlüğü kıyasladığımızda, ince tel gözlük yüzde daha az fark edilecek, kalın plastik çerçeve daha belirgin olacaktır.
Gözlük çerçevesinin kusur örtücü özelliğinden yararlanmak için, bazen kalın plastik çerçeveler tercih edilebilir. Ya da statüsü gereği ciddi ve kızgın görüntü vererek itibar ve saygı göreceğini düşünenler, kalın plastik çerçeveyi siyah, koyu, kahverengi renklerle kombine ederek bu etkiyi sağlayabilirler. İhsan Doğramacı, Neslihan Yargıcı, John Major, Helmuth Kohl, Henri Kissinger gibi gözlük modeliyle bütünleşmiş kişiler, bu alışkanlıklarını ve imajlarını kolay kolay değiştirmeye niyetlenmezler. H.Kissinger'in kullandığı gözlüğün miyop diyoptrili olduğu ve kaşlarından aşağı doğru düşük olduğu düşünülürse, seçim yanlış değildir. Zira bu örnekte gözlük, Kissinger in statüsü gereği ciddi ve kararlı görünümünü desteklemektedir. Gözlük çerçevesinde yoğunlaşan dikkat nedeniyle camların arkasında iyice küçülmüş gözler, ancak çok yakından izlenebilirse fark edilir.
Yıllarca gözlükle görülen tanınmış kişiler, kararlı bir şekilde oluşturdukları imajdan vazgeçmek istemezler. Birçok faktörün etkisiyle oluşan bu durum, kişinin yeniliklere direnmesi olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü, hayatında yeniliğe açık olan bir insan, kullandığı gözlük modelinde muhafazakar olabilir.
Bu özelliği, belki evinde oturduğu koltuk, kullandığı kalem gibi diğer bazı eşyalar için de geçerli olabilir. Bu konulardaki kararlılık, kişinin kendine özgü bir yaşam stili olduğunun kanıtı da sayılabilir. Hatta, uzun yıllar boyunca edinilen alışkanlıklara sadakat veya insanın eşyasına gösterdiği vefa olarak da nitelendirilebilir.

Gözlükte Deformasyonlar Neden Zararlıdır?

çerçeveGözlükte deformasyonlar, hem estetik açıdan, hem fonksiyonları açısından hoş olmayan görüntüler ve sonuçlar doğurur. Yüzde çarpık duran bir gözlük, bir yandan kişiyi, bir yandan da beraber olduğu insanları olumsuz biçimde etkiler. Ayrıca deforme olan gözlük, cilde pişik veya kızarıklık gibi zararlar verir. Çünkü ağırlıklar burun üzerine ve saplara eşit dağılmaz. Kaykılmalar veya ince, yüzeysel baskılar kulak arkasında, şakaklarda ve burun üzerinde acı ve ağrı verir. Gözlüğün görme fonksiyonlarını bozar, astigmatik ve prizmatik etkiler meydana getirerek bulanık görmeye, çift görmeye ve görme yorgunluğuna, dolayısıyla baş ağrısına neden olur.

Gözlük çerçevesinden kaynaklanan şikayetler

Kulak arkası uygunsuzluklarının nedenleri
- çerçeve sapı çok kısadır
- çerçeve sapı çok keskin kıvrılmıştır
- çerçeve sapı ile gövde arasındaki açılar eşit değildir
- çerçeve sapı dışa doğru dönüktür
- sapın ucu düzgün değildir, pürüzlüdür veya çok dar yada çok keskin bir alanda cilde baskı yapmaktadır.

Kafanın yan tarafına oturma uyumsuzluklarının nedenleri

- sapla gövde arasındaki açı dardır ve çok baskı yapmaktadır
- sapların biri fazlaca bükülmüştür

Burun oturuşundaki uyumsuzlukların nedenleri

- burun padleri simetrik değildir
- burun köprüsü dardır
- çerçevenin sapları dengesizdir. Patlak araba tekerleği gibi çerçeve bir tarafa kaymakta ve söz konusu tarafta ağırlık yoğunlaşarak iz ve kızarıklık yapmaktadır
- çerçeve cam yada her ikisi birden ağırlık yapmaktadır.

Gözlüğün kaymasının nedenleri

- burun padleri simetrik değildir
- burun köprüsü dardır
- çerçevenin sapları dengesizdir. Patlak araba tekerleği gibi çerçeve bir tarafa kaymakta ve söz konusu tarafta ağırlık yoğunlaşarak iz ve kızarıklık yapmaktadır
- çerçeve cam yada her ikisi birden ağırlık yapmaktadır.

Gözlüğün gövdesinin yanaklara değmesinin nedenleri

- çerçeve gövdesi çok büyüktür
- sapların yere doğru eğimi (pantoskopik açı) gereğinden fazladır
- burun padlerinin gözlük gövdesine yakınlığı fazladır.(metallerde)köprü genişliği fazladır.

Gözlük gövdesinin kaşlara değmesinin nedenleri

- pantoskopik açı geniştir
- burundaki ideal yerinde değildir

Kirpiklerin camlara değmesinin nedenleri

- burun padleri arasındaki genişlik fazladır
- camın orta kalınlığı fazladır
- camın arka yüzündeki konkavitesi azdır
- sap uçları fazla bükülmüş, çerçeve gövdesini göze doğru çekmektedir
- gözlüğün gövdesi fazla bombelidir.

Camlarda ışık yansımasının nedenleri

- camlar son derecede düz (flat) yapıdadır.
- AR (antirefle, entspiegelt, yansımasız) kaplaması yoktur veya kalitesiz bir kaplaması vardır
- Hing index cam kullanılmış ve çok katlı AR kaplama yapılmamıştır

Multifokallerde uzak görüş alanı yetersiz kalmasının ve yakın alan ile karışmasının nedenleri

- burun padlerinin arası dardır
- saplar kısa veya dar açılı bükülmüştür
- sap eğimi yere doğru fazladır.

Moda

2004 gözlük modası geniş kemik yada çerçevesiz modellerdir.
Ayrıca son yıllarda moda olan bazı marka ve modellere ilgi artmakta, ancak kişiler model seçiminde kendi görünümlerini dikkate almamaktadırlar. Böyle gözü kapalı bir şekilde modayı izlemek yerine kişilik korunarak daha yakışan modeller seçilebilir. Nasıl dar bir pantolon modası varken, dar pantolonun herkese yakışmadığı bir gerçekse, gözlükte de her biçim veya model herkese yakışmaz. Bu nedenle, hem optik gözlüklerde ve hem de güneş gözlüklerinde bir marka, veya birkaç model yerine, kişinin kendine engel koymadan değişik marka ve modelleri deneyerek zengin bir çeşit içinden ideal gözlüğünü bulması daha geçerli bir yöntemdir.

Aksesuar

Bazen kişiler aşırı uyumluluk arayışına girebilirler . Yüz ve saç renklerinin kontrastlarına, hatta frapan renklere yönelebilirler. Bu durumda gözlük, kişiden önce fark edilir. Amaç, biraz da gözlüğün olduğu bölgeye ve gözlere dikkat çekmektir. Ancak bu etki, ilk karşılaşmadan sonra, bakışların gözlerden koparak yavaş yavaş çerçeveye yönelmesine neden olur. Beklenti, gözlüğün dikkat çekecek kadar çarpıcı ve farklı olması ise, hem biçimde ve hem renkte aykırılıklar tercih edilebilir. Köşeli çerçeveler, yuvarlak hatlı çerçevelerden daha fazla dikkat çeker . Genellikle firmalar çerçevenin gövdesindeki görüntülerle yetinmez değişiklikleri çerçeve saplarına ve menteşelerine de uygularlar. Saplarda imza (marka, sinye) renk, ekstra aksesuar denemelerine girerler. Öndeki çarpıcı görüntüleri gözlük saplarında da uygularlar böylelikle çerçevenin fonksiyonlarına aksesuar niteliği de kazandırılmış olur. Giderek bu çaba, gözlüğün zirkonyum taşları ihtiva eden bir takıya dönüşmesine neden olur. Hatta gerçek elmas, pırlanta ve diğer kıymetli taşlardan da yararlanılarak abiye kullanıma uygun hale getirilebilir.

 

Sihirli Metal "Titanyum"

Sihirli Metal "Titanyum" maddesinin gözlük çerçevesi yapımında da kullanılmaya başlaması, bu sektör için bir dönüm noktası sayılabilir. Bu metalin diğer alaşımlardan yarı yarıya hafif olması, ter gibi asitlerden ve diğer kimyasal maddelerden etkilenmemesi, alaşımlarının olağanüstü esnek görünümü, geleceğinin çok iyi olacağı işaretleridir. Sadece imalatın ileri teknoloji gerektirmesi ve pahalı bir maden olması, hızını kesmektedir. Bu handikaplarına çözüm bulunduğu zaman, titanyum çerçeveler organik camlarla birlikte tüketicinin birinci tercihi olmaya adaydır. Pür Titanyum; kimyasal ve fizik etkenlere karşı dayanıklılığı, oksitlenmemesi, korozyona direnci, ciltte alerjik reaksiyon yapmaması, renk değiştirmemesi gibi, bir çerçevede olması gereken üstün özellikler taşır. Ancak bu metalde kırılmaların ve kaynak yerlerinden kopmaların, gözlükçü imkanları ile kaynak yapılarak tamiri mümkün değildir. Çünkü titanyum gözlük çerçevelerinin en zarif yerleri, kaynakla tutturulduğu bölgedir. Bu bölgelerde kırılma ve kopma, en sık rastlanan şikayetlerdir.

Gözlük Çerçevesi Deformasyonları

İlk alınışta gözlük çerçevelerinde teknisyen dikkatinden kaçan bazı ayar bozuklukları olabileceği gibi, kullanım ve taşıma yanlışlıkları sonucu da çerçeve deformasyonlara uğrayabilir. Böylece bir deformasyon tespit edildiğinde, zaman geçirmeden mağazalarımıza başvurarak bu durumun düzeltilmesi ve ideal duruma getirilmesi gerekir.

Gözlük deformasyonları nasıl anlaşılır

Burun köprüsünün tam ortasından dikine bir düzlem bulunduğu varsayılarak, sağ ve sol gövdelere bakıldığında her iki tarafta simetrik olmalıdır.
Gövdenin göz tarafında kalan iç kısmına 180 derecede bir düzlem konduğunda (menteşelere dayanacak şekilde) sağ ve sol halkalar bu düzleme eşit mesafede olmalıdır. Bu eşitlik aynı zamanda, camların merkezlerinin göze eşit uzaklıkta olmasını sağlayacaktır (sağda ve solda çok farklı diyoptriler istisnadır).

çerçeve

Eğer şaşılık yoksa, göz bebekleri sağ ve solda aynı yerde olmalıdır. Yine eğri burun istisnadır. Zira burunda sağa veya sola doğru bir eğiklik varsa, gözlük çerçevesi yüzde tam simetrik durmayacaktır.
Gözlük gövdesinin her iki yandan bakıldığında yanağa doğru eğimi eşit olmalı ve yanağa değmemelidir.
Sapların kulak arkasına dönen kısmı, kafa ile kulağın birleşme eğrisini takip edecek gibi olmalıdır.
Sapın en uç noktası, hem kulak arkasına hem de kafa derisine fazla baskı yapmamalıdır.
Gözlük sapları açılarak önce düz, sonra ters bir şekilde düzgün masa üstü gibi bir zemine koyulduğunda, sap uçları veya büküm yerleri masaya değmelidir.
Saplar gövdeyle 90 derecelik bir açı yapmalı ve saplar düz bir biçimde kıvrım yerine uzanmalıdır (şakakları geniş kişiler için verilmiş dışa doğru bombeler istisnadır).
Metal çerçevelerde, plaketlerin kaynak yerlerinden başlayarak eğim ve kıvrımlar simetrik olmalıdır (yine eğri burunlar için özel yapılmış ayarlar istisnadır).
Sap uzunlukları ve büküm yerleri eşit olmalıdır (kişinin bir kulağı önde bir kulağı geride ise, yapılan ayar istisna kabul edilir). Sap uçları camlara temas etmemelidir.
Çerçeve gövdesindeki camı sıkıştıran vidalar gevşek olmamalıdır. Keza, sapların menteşe vidaları yeteri kadar sıkı olmalıdır. Camı tutan vidalar sonuna kadar sıkışmalı, arada açıklık kalmamalıdır. Menteşe vidaları zamanla gevşemeye meyillidir. Vidaların gevşeyip düşmesini önlemek için somun kullanılmalı veya vidanın uç kısmı preslenerek çıkması önlenmelidir.
Çerçevenin gövdesinin öne veya saplara doğru eğimi fazla
olmamalıdır.

Gözlük camından kaynaklanan şikayetler

Reçete bilgileri kusursuz uygulanmış mı?
- Dyoptri doğru mu? Astigmat aksları doğru mu?
- PD doğru mu veya tolerans dahilinde mi?
- Multifikollerde çerçeve alt kenarından göz bebeği hizasına kadar alınan ölçüye uyulmuş mu?
- göz ile camlar arasındaki uzaklık uygun mu?
- pantoskopik açı doğru mu? ü yansıma önlenmiş mi?
- camlarda silme, damarlanma, homojen olmayan renklenme var mı?

Gözlük veriliş maksadına uygun kullanılıyor mu?

- Gözlük okuma gözlüğü olarak verilmiş, ancak uzak veya orta mesafe için de kullanılmaya çalışılıyor mu?
- Uzak mesafe için verilmiş bir gözlükten aynı zamanda yakın mesafe görüşü de bekleniyor mu?
- Şayet gözlük yenilenmiş ve daha güçlü bir diyoptri verilmişse, hala eski görüşün daha iyi olduğu mu sanılıyor?
- Yüksek dyoptrilerde periferal görme sahalarındaki girdap ve hareketlenmeler rahatsız ediyor mu?

Şikayetler daha ziyade adaptasyon güçlüklerinden mi ileri geliyor?

Yeni uygulanan bir gözlük reçetesinin meydana getirdiği komplikasyonlar,beynin yeni duruma programlanması ile ortadan kalkar. Bunun için gözlüğün düzenli kullanılması gerekir.İki haftayı geçen bir adaptasyon süresine rağmen görmede bir iyileşme yoksa, reçeteyi düzenleyen göz doktorunun optisyen veya kullanıcı tarafından bilgilendirilmesi gerekir.

Kişinin yaşantısında tıbbi değişimler varsa?

çerçeve- Diyabetik hastaların görme fonksiyonları zaman zaman değişir. Bu durum bazen aydınlık,bazen de bulanık görmeye dönüşebilir.
- Akomadasyon sistemine etki eden ilaçlar yakın görmede focus yapmayı güçleştirir.
- Zehirlenmeler göz kaslarına etki ederler ve çift görme veya bulanık görmeye neden olurlar.
- Retina dekolmanı, vitreus yırtılması gözde bir kıvılcım sağnağının (şimşek çakması olarakda tarif edilir) meydana gelmesine neden olur. Görme kısmen veya tamamen kaybedilebilir.
- Arterio-sclerosis veya yüksek tansiyon, geçici körlüğe neden olur. İyileşme birkaç dakika veya birkaç gün sürebilir.
- Multipl-sclerosis, çift görmeye neden olur. Satır takibi zorlaşır, okumada güçlük çekilir. Kişiler ani görüş değişikliklerine karşı uyanık olmalı ve göz doktorunu acilen haberdar etmesi gerekir.
- Görme ne zaman değişmiştir, eskiden neyi gördüğünü, şimdi neyi görebildiğini ayıklayabiliyor mu?
- Görüşün değişmesiyle birlikte başka değişimler de var mı? ü Örneğin: baş dönmesi, terleme, ağrı var mı? Görme değiştikten sonra bir rahatlama olmuş mu?

Hasta gerçekten gözlüğü kullanmak istiyor mu?

Optisyenin ve göz doktorunun iyi niyetli çabalarına rağmen kişi hala ideal görüşe kavuşamadığını iddia ediyorsa:
- Kişinin şikayeti gözlükten başka bir şeydir. Başka olasılıklar için diğer tıbbi branşların devreye girmesi gerekir.
- Refraksiyon kusuru düzeltilebilir sınırlar içinde ise görmeyi düzeltir. Ancak görme kusuru katarakt başlangıcı gibi, mixt astigmatizm gibi, dejeneratif miyopi gibi, keratokonus gibi, görme sinirleri iltihabı, beyin uru gibi başka nedenlerden oluşuyorsa, gözlüğün görüşü iyileştirme gücü sınırlı olacaktır. Daha fazlasının gözlükten beklenmemesi gerektiği konusunda hasta ikna edilmelidir.
- Ayrıca kişi gözlüğü sevmiyorsa, psikolojik olarak gözlük kullanmaya hazırlanmamışsa, bu isteksizliği görünüşünün iyi olmadığını iddia ederek kamufle etmek isteyecektir. Bu durum kişinin birşey elde etmek için uğraştığı, ancak bir sonuç alamadığı boşuna bir çabadır.

 

2010 © sedef optik | Bursa | 0224 220 12 24 | en iyi firefox ta izlenir | firefox